De zaak Dossier

‘Wat een kutmiddag,’ hurkte rechercheur Mulder in de berm bij het stoffelijk overschot. ‘Ze hadden zacht weer voorspeld, desalniettemin heb ik vanochtend, gelukkig maar, een dikke jas aangetrokken.’
Agent Niewold likte aan het puntje van een ballpoint, terwijl ze door aantekeningen in een blocnote bladerde. ‘Het zal mij benieuwen wie hier achter steekt,’ zei ze met een kort knikje naar de levenloze.
‘Anders mij wel, Niewold,’ krabde de door de wol geverfde Mulder zich achter het oor, ‘maar vooralsnog tasten we in het duister.’ Een aantal maanden gedegen rechercheonderzoek, een achtervolging, een schietpartij, een arrestatie, een ondervraging en een veroordeling later ploften ze een aantal illusies armer, maar een ervaring rijker neer op twee barkrukken in het voor stamcafé doorgaande etablissement aan de gracht.
‘Hans,’ baste Mulder karakteristiek naar de uitbater die ergens met een dweil stond te dweilen, ‘twee uitsmijters, alsjeblieft.’
‘De uitsmijters zijn op.’ De man hing zijn dweil aan de wilgen en ging plichtmatig achter de tapkast staan. ‘En ik ben niet Hans. Hans is dood.’
‘Jammer,’ legde Mulder zich bij de feiten neer, ‘ik heb enorme trek en het was een beste kerel.’
‘Auw,’ gilde Niewold.
‘Zeg,’ richtte Mulder zich tot de uitbater, ‘waar zijn eigenlijk je klanten?’
‘Klanten,’ zuchtte de man, ‘wat moet je d’r mee? Ze komen binnen, bestellen wat, rekenen af en vertrekken weer. De rest interesseert ze geen zier.’
‘Ik herken dat,’ stak Mulder de uitbater een hart onder de riem, ‘al heb ik natuurlijk geen klanten. Niewold, je kijkt beteuterd. Ik zou graag – ook voor je eigen bestwil – zien dat je daarmee stopt.’
‘Ik heb op mijn tong gebeten,’ sprak Niewold op toch nog best beheerste toon.
‘Een moment van verslapping,’ fronste Mulder, ‘niet goed te praten, maar je bent nog jong en onervaren en het kan de beste overkomen, dus bij nader inzien toch goed te praten. Proost! Op de toekomst!’
‘Ja,’ zei Niewold bedachtzaam, ‘dat is goed.’
Ze proostten met de glazen bier die Mulder even daarvoor namelijk besteld had.